Νοέμβριος 4 2012
Σχόλια: Comments Off

Δικαιώματα καταναλωτών

Η νέα οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε στις 23/6/2011 με συντριπτική πλειοψηφία την οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών στο ιντερνετ, την οποία είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Οκτώβριο του 2008

Η νέα νομοθεσία της ΕΕ θα ενισχύσει τα δικαιώματά των καταναλωτών και στα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι 10 σημαντικότερες για τους καταναλωτές αλλαγές της νέας οδηγίας είναι οι εξής:

1) Η πρόταση θα εξαλείψει τις κρυφές επιβαρύνσεις και δαπάνες στο διαδίκτυο
Εφεξής, οι καταναλωτές πρέπει να επιβεβαιώνουν ρητά ότι καταλαβαίνουν ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία παρέχεται έναντι πληρωμής.

2) Μεγαλύτερη διαφάνεια στις τιμές των προϊόντων
Όσοι αγοράζουν ηλεκτρονικά δεν θα υποχρεώνονται να πληρώνουν επιβαρύνσεις ή άλλες δαπάνες, εάν δεν έχουν ενημερωθεί κατάλληλα πριν κάνουν την παραγγελία.

3) Απαγόρευση προσημειωμένων τετραγωνιδίων σε δικτυακούς τόπους

Με τη νέα οδηγία, τα προσημειωμένα τετραγωνίδια θα απαγορευθούν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση (opt in).

4) Προθεσμία 14 ημερών για να αλλάξετε γνώμη σχετικά με πραγματοποιηθείσα αγορά από τον καταναλωτή

Η προθεσμία εντός της οποίας οι καταναλωτές μπορούν να υπαναχωρήσουν από σύμβαση πώλησης παρατείνεται στις 14 ημερολογιακές ημέρες. Και σε περίπτωση ελλιπούς ενημέρωσης το δικαίωμά των καταναλωτών να υπαναχωρήσουν θα παρατείνεται σε ένα έτος.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης επεκτείνεται και στις ηλεκτρονικές δημοπρασίες.

5) Επέκταση των δικαιωμάτων επιστροφής
Ο έμπορος πρέπει να επιστρέψει το τίμημα του προϊόντος στον καταναλωτή εντός 14 ημερών από την υπαναχώρηση. Στο ποσό της επιστροφής περιλαμβάνεται και το κόστος παράδοσης. Γενικά, ο έμπορος αναλαμβάνει τον κίνδυνο για κάθε ζημία κατά τη μεταφορά, μέχρις ότου το εμπόρευμα περιέλθει στην κατοχή του αγοραστή.

6) Θέσπιση τυποποιημένου πανευρωπαϊκού εντύπου υπαναχώρησης
Οι καταναλωτές θα λαμβάνουν ένα τυποποιημένο έντυπο υπαναχώρησης, το οποίο θα μπορούν (χωρίς να είναι υποχρεωμένοι) να χρησιμοποιήσουν εάν αλλάξουν γνώμη και θελήσουν να υπαναχωρήσουν από σύμβαση που συνάφθηκε εξ αποστάσεως ή κατόπιν επίσκεψης κατ’οίκον. Το έντυπο αυτό θα διευκολύνει και θα επισπεύσει τη διαδικασία υπαναχώρησης για τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί οπουδήποτε εντός της ΕΕ.

7) Κατάργηση επιπρόσθετων τελών για τη χρήση πιστωτικών καρτών και τηλεφωνικών γραμμών εξυπηρέτησης

8) Σαφέστερες πληροφορίες σχετικά με το πρόσωπο που καταβάλλει το κόστος επιστροφής των εμπορευμάτων

9) Καλύτερη προστασία των καταναλωτών όσον αφορά τα ψηφιακά προϊόντα
Οι πληροφορίες σχετικά με το ψηφιακό περιεχόμενο θα πρέπει επίσης να είναι πιο σαφείς και να περιέχουν στοιχεία σχετικά με τη συμβατότητα του περιεχομένου με το υλικό και το λογισμικό, καθώς και σχετικά με την εφαρμογή όλων των τεχνικών μέτρων προστασίας.

10) Κοινοί κανόνες που θα διευκολύνουν τις επιχειρήσεις να εμπορεύονται σε ολόκληρη την Ευρώπη
Οι κανόνες αυτοί περιλαμβάνουν:

Ενιαίο σύνολο βασικών κανόνων για τις εξ αποστάσεως συμβάσεις (αγορές μέσω τηλεφώνου, ταχυδρομείου ή διαδικτύου) και τις συμβάσεις εκτός καταστήματος εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πηγή: http://www.itlawyers.gr

Εμπιστευτείτε την εμπειρία της Plushost.gr για να αποκτήσετε ηλεκτρονικό κατάστημα. Δείτε τα χαρακτηριστικά της προσφοράς μας για την κατασκευή e shop.

Κλείσιμο 

Περιοχή πελατών