fbpx
Όροι Χρήσης & Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου

Όροι Χρήσης & Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου (privacy policy) του ιστοτόπου www.plushost.gr

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου (προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα) του παρόντος διαδικτυακού χώρου προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην Καμέας Κ. – Μερτινός Σ. Ο.Ε. (Plusnetworks) ή στον εκάστοτε πνευματικό δημιουργό τους. Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο www.plushost.gr απαγορεύεται να αναδημοσιευτούν μέρος ή το σύνολο αυτών. Τυχόν αναπαραγωγή ή διάδοση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για οποιαδήποτε χρήση επιτρέπεται μόνο κατόπιν έγγραφης άδειας της Καμέας Κ. – Μερτινός Σ. Ο.Ε. (Plusnetworks) ή του πνευματικού δημιουργού ή δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Η εμφάνιση στον διαδικτυακό τόπο απεικονίσεων, λογοτύπων, ονομάτων, σημάτων κλπ. που αντιπροσωπεύουν την Καμέας Κ. – Μερτινός Σ. Ο.Ε. (Plusnetworks) ή τρίτους δικαιούχους σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους, λαμβανομένου υπόψη ότι προστατεύονται από τις διατάξεις περί εμπορικών σημάτων.

Η Καμέας Κ. – Μερτινός Σ. Ο.Ε. (Plusnetworks) δεν εγγυάται ούτε ευθύνεται για την πιστότητα και ακρίβεια των πληροφοριών που λαμβάνει ο χρήστης μέσω του δικτύου της ούτε για την καθυστέρηση ή αδυναμία χρήσης του δικτύου της ή τυχόν σφάλματα κατά τη μεταφορά δεδομένων ή πληροφοριών (καταστροφή αρχείων, αποθήκευση ιών κλπ.).
v
Οποιαδήποτε αναφορά ή παραπομπή μέσω δεσμών (links) σε άλλους χώρους διαδικτύου παρέχεται για τη διευκόλυνση του χρήστη. Η Καμέας Κ. – Μερτινός Σ. Ο.Ε. (Plusnetworks) δεν εγγυάται ούτε ευθύνεται για τα περιεχόμενα, για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται (διαφήμιση ή πώληση) στους διαδικτυακούς αυτούς χώρους ούτε για την επάρκεια της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.
Η Καμέας Κ. – Μερτινός Σ. Ο.Ε. (Plusnetworks) ρητά δηλώνει ότι ο χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη της επιλογής, αποθήκευσης, εγκατάστασης και χρήσης των λειτουργιών των προϊόντων λογισμικού που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου της.

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου www.plushost.gr της Καμέας Κ. – Μερτινός Σ. Ο.Ε. (Plusnetworks) πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και κατά τρόπο που να μην παρεμποδίζεται η χρήση του από τρίτους, σύμφωνα με το νόμο και τα χρηστά ήθη, κατά τρόπο που να μην προκαλούνται βλάβες στις παρεχόμενες υπηρεσίες και στο δίκτυο που τις παρέχει και τις υποστηρίζει.

Η Καμέας Κ. – Μερτινός Σ. Ο.Ε. (Plusnetworks) συλλέγει από την ιστοσελίδα της www.plushost.gr προσωπικές πληροφορίες οι οποίες έχουν εκχωρηθεί οικειοθελώς από τους επισκέπτες της σελίδας.
Η Καμέας Κ. – Μερτινός Σ. Ο.Ε. (Plusnetworks) συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2472/97 που εφαρμόζεται στις βάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και δεσμεύεται για την πλήρη εφαρμογή της λαμβάνοντας υπόψη την υιοθέτηση των κατάλληλων τεχνικών και διοικητικών μέτρων για την προστασία δεδομένων προσωπικής φύσης.

Η Καμέας Κ. – Μερτινός Σ. Ο.Ε. (Plusnetworks) ενημερώνει ότι τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται από την ιστοσελίδα www.plushost.gr θα αποθηκεύονται με τη σειρά τους σε αρχεία ιδιοκτησίας της Καμέας Κ. – Μερτινός Σ. Ο.Ε. (Plusnetworks). Αυτά τα αρχεία χρησιμεύουν για τη διαχείριση, την οργάνωση ή την παροχή περιεχομένου στους πελάτες της Καμέας Κ. – Μερτινός Σ. Ο.Ε. (Plusnetworks), την καλύτερη γνώση των προτιμήσεών τους και την προσαρμογή των υπηρεσιών της σε αυτές. Επίσης για το ενδεχόμενο παροχής νέου περιεχομένου ή υπηρεσιών και την αποστολή προωθητικού υλικού σχετικά με τα νέα προϊόντα και τις προσφορές της Καμέας Κ. – Μερτινός Σ. Ο.Ε. (Plusnetworks) στον τομέα των υπηρεσιών και του περιεχομένου που προσφέρονται μέσω του ιστοτόπου www.plushost.gr. Η Καμέας Κ. – Μερτινός Σ. Ο.Ε. (Plusnetworks) δεν εμπορεύεται ούτε παρέχει κατ’ οιονδήποτε τρόπο σε τρίτους τα προσωπικά δεδομένα που απεστάλησαν από χρήστες της ιστοσελίδας της.

Ενδέχεται να σας ζητηθούν προσωπικά δεδομένα για την εκπλήρωση υπηρεσιών προς εσάς, όπως την παροχή φιλοξενίας, την κατοχύρωση domain κτλ. Τα δεδομένα αυτά διατίθενται για το σκοπό της εκπλήρωσης της υπηρεσίας στους αντίστοιχους παρόχους, μητρώα ονομάτων, εκδότες SSL, παρόχους server κτλ.
Προσωπικά δεδομένα μπορεί να κοινοποιηθούν σε δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

GDPR

Η Καμέας Κ. – Μερτινός Σ. Ο.Ε. (Plusnetworks) σέβεται και ακολουθεί το νόμο GDPR περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τη λήψη ηλεκτρονικού αντιγράφου των προσωπικών δεδομένων τους που έχουμε στη διάθεσή μας και θα το λάβουν εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται από το GDPR.
Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που έχουμε για αυτούς στην κατοχή μας και θα το διαπράξουμε εφόσον αυτό δεν παρακωλύει την εκπλήρωση των υπηρεσιών μας προς αυτούς ή τις νόμιμες υποχρεώσεις μας προς το κράτος.

Για ερωτήσεις σχετικά με τον έλεγχο και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να στείλετε e-mail στο info@plushost.gr.
Η χρήση του διαδικτυακού τόπου www.plushost.gr προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον χρήστη των παραπάνω όρων.