Μαθηματικός Αναλυτής e-Commerce

Μαθηματικός Αναλυτής e-Commerce

Αρμοδιότητες

 • Καθημερινή παρακολούθηση των ενεργειών marketing των ηλεκτρονικών καταστημάτων της εταιρίας και  ενέργειες βελτιστοποίησης.
 • Ανάλυση της συμπεριφοράς των καναλιών marketing και προτάσεις βελτιστοποίησης.
 • Κατανομή του Budget των πελατών της εταιρίας μεταξύ των καναλιών marketing για την επίτευξη βέλτιστων αποδόσεων.
 • Προσδιορισμός, ανάλυση και παρακολούθηση των κρίσιμων δεικτών απόδοσης (Kpi’s) των ηλεκτρονικών καταστημάτων της εταιρίας.
 • Δημιουργία εβδομαδιαίων και μηνιαίων στατιστικών των ηλεκτρονικών καταστημάτων της εταιρίας.
 • Ανάπτυξη μοντέλων στατιστικής ανάλυσης.
 • Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση επιχειρηματικών μοντέλων εξέλιξης των πελατών της εταιρίας.
 • Ανάπτυξη στατιστικών μοντέλων προβλέψεων των πελατών της εταιρίας

 

Απαραίτητες Γνώσεις – Ικανότητες

 • Πτυχίο Μαθηματικού ή Πληροφορικής.
 • Ικανότητα εφαρμοσμένης αποτύπωσης και ανάλυσης  των στατιστικών και μαθηματικών μεγεθών στις ενέργειες του ecommerce marketing.
 • Δημιουργικότητα και ομαδικό πνεύμα.
 • Άριστη γνώση Αγγλικών.

 

Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα τα παρακάτω:

 • Προϋπηρεσία 2 έτη σε αντίστοιχη θέση
 • Γνώση διαχείρισης λογαριασμών σε πλατφόρμες ψηφιακού marketing (Google, Social Media κλπ).
 • Πιστοποίηση σε Google AdWords & Αnalytics.
 • Πιστοποίηση στην πλατφόρμα του Facebook (Facebook Blueprint)

 

Παροχές:

 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών που ταιριάζουν στις δεξιότητες του υποψηφίου.
 • Ευκαιρίες συνεχούς εκπαίδευσης.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ