FullStack Web Developer

FullStack Web Developer

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρίας ως web developer
 • Εξαιρετικη γνώση και εμπειρία σε PHP, MySQL
 • Εξαιρετικη γνώση και εμπειρία σε JavaScript, JQuery, HTML και CSS
 • Γνώση και εμπειρία σε CS-Cart θα εκτιμηθεί ως ισχυρό πλεονέκτημα
 • Γνώση σε Smarty (or Twig) template engine θα εκτιμηθεί ως ισχυρό πλεονέκτημα
 • Προτιμητέα προηγούμεη προυπηρεσία σε e-shop
 • Γνώση HTML για newsletter θα εκτιμηθεί ως ισχυρό πλεονέκτημα
 • Γνώση Plesk και cPanel θα εκτιμηθεί ως ισχυρό πλεονέκτημα
 • Άριστη γνώση αγγλικής και ελληνικής γλώσσας, γραπτά και προφορικά.
 • Πτυχίο Πληροφορικής θα εκτιμηθεί ως ισχυρό πλεονέκτημα
 • Άριστες δεξιότητες ομαδικής εργασίας και προσοχής στην λεπτομέρεια
 • Ικανότητα εργασίας με αυστηρές προθεσμίες

H εταιρεία προσφέρει:

 • Θέση πλήρους απασχόλησης με βάση τα Τρίκαλα
 • Φιλικό, ευχάριστο και δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον
 • Δομημένο πλάνο εκπαίδευσης και καθοδήγηση
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ