Νοέμβριος 30 2012
Σχόλια: Comments Off

Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην Ευρώπη θα φθάσει τα 300 δις ευρώ το 2012, αύξηση 20%

ecommerce

Η Ευρώπη είναι η µεγαλύτερη αγορά Ηλεκτρονικού Εµπορίου

Στις 14 Νοεμβρίου 2012 η EMOTA, η European Multi-Channel and Online Trade Assosiation, και η EDiMA, η Εuropean Digital Media Assosiation, φιλοξένησαν το 4ο Ετήσιο Ευρωπαϊκό E-Commerce Συνέδριο στις Βρυξέλλες, το οποίο προσέλκυσε περισσότερους από 200 εκπρόσωπους επιχειρήσεων, ενώσεων καταναλωτών και φορείς χάραξης πολιτικής της Ε.Ε. προκειμένου να συζητήσουν πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην προώθηση της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ευρώπη και την ευρύτερη ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη της Ε.Ε

Το Ηλεκτρονικό Εµπόριο στην Ευρώπη θα φθάσει τα 300 δις ευρώ το 2012, αύξηση 20 %.

• Η Ευρώπη είναι η µεγαλύτερη αγορά Ηλεκτρονικού Εµπορίου και συνεχίζει να αυξάνεται ταχύτερα από τη Βόρεια Αµερική

• Το Ηλεκτρονικό Εµπόριο αποτελεί την ατµοµηχανή της ανάπτυξης των λιανικών και απασχολεί εκατοµµύρια ανθρώπους σε όλη την Ευρώπη

• Η ΕMOTA βρίσκεται µπροστά στη δηµιουργία µίας πανευρωπαϊκής πιστοποίησης

Στις 14 Νοεµβρίου 2012 η EMOTA, η  European Multi-Channel and Online Trade Assosiation, και η EDiMA, η Εuropean Digital Media Assosiation, φιλοξένησαν το 4ο Ετήσιο Ευρωπαϊκό E-Commerce Συνέδριο στις Βρυξέλλες, το οποίο προσέλκυσε περισσότερους από 200 εκπρόσωπους επιχειρήσεων, ενώσεων καταναλωτών και φορείς χάραξης πολιτικής της Ε.Ε. προκειµένου να συζητήσουν πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην προώθηση της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εµπορίου στην Ευρώπη και την ευρύτερη ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη της Ε.Ε.

Ειδικότερα, οι συµµετέχοντες αναφέρθηκαν σε ενέργειες που είναι αναγκαίες για να ξεκλειδώσει το πλήρες δυναµικό του ηλεκτρονικού εµπορίου στην Ευρώπη, να ξεπεράσει τα υπάρχοντα εµπόδια στο διασυνοριακό εµπόριο, να εξασφαλίσει ανταγωνιστικές και αξιόπιστες πληρωµές και υπηρεσίες υλικοτεχνικής µέριµνας, και να βελτιώσει την εµπιστοσύνης των καταναλωτών µέσω πρόσφατων προτάσεων προστασίας δεδοµένων.

Στo Συνέδριο, η EMOTA και η EDiMA παρουσίασαν προοπτικές για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εµπορίου στην Ευρώπη, µε ενηµερωµένα στατιστικά στοιχεία :

• Ο κύκλος εργασιών του Ηλεκτρονικού Εµπορίου στην Ευρώπη θα φτάσει τα  300 δις ευρώ το 2012, µία εντυπωσιακή αύξηση 20% σε σχέση µε το 2011.

• Η Ευρώπη είναι η µεγαλύτερη αγορά Ηλεκτρονικού Εµπορίου στον κόσµο και συνεχίζει να αυξάνεται ταχύτερα από τη Βόρεια Αµερική.

• Το Ηνωµένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Γερµανία µαζί αντιπροσωπεύουν το 60% του Ευρωπαϊκού Ηλεκτρονικού Εµπορίου,

• Το E-commerce αυξάνεται πολύ γρήγορα στην Νότια και Ανατολική Ευρώπη, µε αύξηση συντελεστών µεταξύ 20% και 30%, αλλά το online µερίδιο του στη λιανική είναι ακόµα πολύ χαµηλότερο από ό, τι εκείνο στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη.

• Το E-commerce συµβάλλει σηµαντικά στην ανάπτυξη και τη δηµιουργία απασχόλησης. Η διαδικτυακή οικονοµία ευθύνεται για περίπου το 21% της αύξησης του ΑΕΠ κατά τα τελευταία 5 χρόνια και προσθέτει 2,6 νέες θέσεις εργασίας για κάθε θέση εργασίας που χάνεται.

• Τα κέρδη των καταναλωτών από το Ηλεκτρονικό Εµπόριο, χάρη στις χαµηλότερες τιµές και τις επιλογές που παρέχει, υπολογίζονται προς το παρόν περίπου στα 12 δισεκατοµµύρια ευρώ ετησίως. Ωστόσο, σε µια ενιαία ψηφιακή αγορά και µε µία ακόµα µεγαλύτερη διείσδυση του e-commerce, αυτά τα οφέλη θα µπορούσαν δυνητικά να φτάσουν τα 200 δισεκατοµµύρια ευρώ ανά έτος.

Ο Walter Devenuto, Πρόεδρος της EMOTA, είπε: «είµαστε ευτυχείς που το Ηλεκτρονικό Εµπόριο στην Ευρώπη συνεχίσει να διευρύνεται τόσο έντονα, ακόµα και σε ένα τόσο δύσκολο οικονοµικό περιβάλλον. Το διαδικτυακό εµπόριο αντιπροσωπεύει µια πραγµατική ανάπτυξη κινητήρων για τις πωλήσεις από απόσταση και τους έµπορους λιανικής, το internet είναι όλο και περισσότερο το βασικό κανάλι πωλήσεων στις περισσότερες κατηγορίες λιανικής πώλησης. Στην EMOTA είµαστε πρόθυµοι να συνεργαστούµε µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης του τοµέα του Ηλεκτρονικού Εµπορίου και για την κατάργηση των εµποδίων στις διασυνοριακές ηλεκτρονικές αγορές στην Ευρώπη, αυξάνοντας την εµπιστοσύνη του καταναλωτή στο ηλεκτρονικό εµπόριο.»

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για ενίσχυση της εµπιστοσύνη των καταναλωτών στο διασυνοριακό online εµπόριο, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της EMOTA κατά τη σύνοδό του στις 13 Νοεµβρίου 2012 συµφώνησε να προχωρήσει την πρωτοβουλία καθιέρωσης συστήµατος χορηγήσεως αδειών πανευρωπαϊκής πιστοποίησης (trustmark).

Ο κος Κουρνιώτης Γιάννης, µέλος του ∆Σ της ΕΜΟΤΑ και πρόεδρος της ΕΠΑΜ της Ελληνικής Ένωσης Πωλήσεων από Απόσταση και Ηλεκτρονικού Εµπορίου τόνισε ότι για την Ελλάδα η καθιέρωση  του ευρωπαϊκού σήµατος ποιότητος αποτελεί σηµαντικό βήµα για την ανάπτυξη εξωστρεφούς ηλεκτρονικού εµπορίου στη χώρα µας που λόγω της µικρής εσωτερικής αγοράς της, πρέπει να αναπτυχθεί µε στόχο τις εξαγωγές.

Πηγή: http://www.enepam.gr

Εμπιστευτείτε την εμπειρία της Plushost.gr για να αποκτήσετε ηλεκτρονικό κατάστημα. Δείτε τα χαρακτηριστικά της προσφοράς μας για την κατασκευή e shop.

Κλείσιμο 

Περιοχή πελατών