Απρίλιος 16 2013
Σχόλια: Comments Off

Τι αλλάζει με τη νέα νομοθεσία του B2B e-Commerce σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση

b2b e-commerce

B2B e-Commerce στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εισάγει νέες ρυθμίσεις στο δίκαιο περί προστασίας των καταναλωτών που αφορούν ουσιαστικά σε κάθε μορφή B2C εμπορικής συναλλαγής (δηλ. τόσο όσες γίνονται σε φυσικά εμπορικά καταστήματα όσο και σε όσες γίνονται μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου). Οι ρυθμίσεις αυτές, όταν εναρμονιστούν, θα ισχύουν οι ίδιες σε όλες τις χώρες της ΕΕ, γεγονός που αυξάνει εντέλει την νομική ασφάλεια των εταιρειών όταν διενεργούν διασυνοριακές συναλλαγές σε χώρες της ΕΕ.

Διαβάστε το πλήρες άρθρο: http://www.greekecommerce.gr/gr/news/nea-greca/nomothesia-b2c-eu/

Κλείσιμο 

Περιοχή πελατών