Αύγουστος 25 2011
Σχόλια: Comments Off

Ειδικός ηλεκτρονικού εμπορίου

ecommerce-specialist

Ειδικός ηλεκτρονικού εμπορίου (e-Commerce Specialist)

Ο/Η Ειδικός Ηλεκτρονικού Εμπορίου ασχολείται με την παροχή ή πώληση αγαθών και υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου. Σχεδιάζει τις στρατηγικές και τους επιχειρηματικούς στόχους ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη ή της επιχείρησης και υλοποιεί διαδικτυακές εφαρμογές και τεχνολογικές λύσεις ηλεκτρονικού εμπορίου που να ανταποκρίνονται στους στόχους αυτούς.

Είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη των καταλόγων και την αναλυτική περιγραφή των προϊόντων ή των υπηρεσιών, καθώς επίσης και για τη διαμόρφωση των τιμών τους. Ανάμεσα στα βασικά καθήκοντά του είναι η τήρηση αρχείου με όλες τις ενέργειες ανά προμηθευτή και αγοραστή και η έκδοση των απαραίτητων παραστατικών (π.χ. τιμολόγιο, δελτίο αποστολής). Επιπλέον, κύριο καθήκον του είναι η ασφάλεια των διαδικτυακών συναλλαγών μέσα από κατάλληλες ηλεκτρονικές διασυνδέσεις.

Συμμετέχει ενεργητικά στη διαδικασία των πωλήσεων, από τη δημιουργία επαφής με τους πελάτες και το σχεδιασμό στρατηγικής πωλήσεων μέχρι την παράδοση των προϊόντων ή την παροχή των υπηρεσιών. Παρακολουθεί την πορεία των παραγγελιών, επεξεργάζεται τα στατιστικά στοιχεία των παραγγελιών και των κινήσεων του πελάτη και καταγράφει τις τυχόν παρατηρήσεις του. Αναλαμβάνει την παροχή εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στο σύστημα, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών προσωπικής πληροφόρησης στους πελάτες.

Ικανότητες – Δεξιότητες

Απαραίτητα χαρακτηριστικά του Ειδικού Ηλεκτρονικού Εμπορίου είναι η ικανότητα συγκέντρωσης της προσοχής, η παρατηρητικότητα, η μεθοδικότητα, η δημιουργικότητα και η επινοητικότητα. Επιπλέον, δεδομένου ότι χρειάζεται συχνά να εργάζεται με προθεσμίες, πρέπει να αντέχει τη σχετική πίεση. Σημαντική είναι η σχολαστικότητα ως προς την ενημέρωση των καταλόγων και την τήρηση των αρχείων, ώστε να υπάρχει συνέπεια όσον αφορά το μέγεθος της παραγγελίας και το χρονοδιάγραμμα παράδοσης. Τέλος, ο ειδικός πρέπει να εργάζεται κάτω από ελάχιστη επίβλεψη και καθοδήγηση.

Εξίσου χρήσιμη ικανότητα είναι η ευχέρεια στην επικοινωνία, καθώς χρειάζεται συχνά να εργάζεται σε ομάδα, αλλά και να συνεργάζεται με πελάτες, προκειμένου να αναπτύξει την επιχείρηση στην οποία απασχολείται.

Αν ασχοληθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας, πρέπει να διαθέτει και επιχειρηματικές ικανότητες, για την αποτελεσματικότερη προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών του.

Συνθήκες εργασίας

Η εργασία είναι κατά βάση ατομική, αν και συχνά είναι απαραίτητη η συνεργασία με συναδέλφους συναφών ειδικοτήτων, αλλά και με τη διοίκηση της επιχείρησης στην οποία απασχολείται.

Εργάζεται συνήθως σε γραφείο της επιχείρησης, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις εργάζεται με τηλεργασία, δηλαδή μέσω διαδικτύου μακριά από το χώρο της επιχείρησης στην οποία απασχολείται. Για την εξυπηρέτηση των πελατών του σε άλλες περιοχές, συχνά χρειάζεται να μετακινείται.

Το ωράριό του είναι αυτό που προβλέπεται από τη συλλογική σύμβαση εργασίας που καλύπτει την επιχείρηση όπου απασχολείται, σε περίπτωση, όμως, που εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας δεν υπάρχει συγκεκριμένο ωράριο, καθώς οι ώρες εργασίας καθορίζονται συχνά από το πρόγραμμα των πελατών.

Εκπαίδευση

Για την επαγγελματική απασχόληση στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου απαιτούνται σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο αντικείμενο, οι οποίες προσφέρονται στα παρακάτω Τμήματα:

– Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

– Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας

– Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά

– Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη

– Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιονίου στην Κέρκυρα

– Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων του Α.Τ.Ε.Ι. Πάτρας

– Τμήμα Πληροφορικής στην Διοίκηση και Οικονομία του Α.Τ.Ε.Ι. Πάτρας στην Αμαλιάδα

– Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών του Α.Τ.Ε.Ι. Καβάλας

– Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου του Α.Τ.Ε.Ι. Κοζάνης στην Καστοριά

– Τμήμα Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών του Α.Τ.Ε.Ι. Κοζάνης

Με το ηλεκτρονικό εμπόριο μπορούν επίσης να ασχοληθούν και απόφοιτοι Τμημάτων Πληροφορικής, καθώς και Οικονομίας και Διοίκησης των Α.Ε.Ι. και των Α.Τ.Ε.Ι. Σχολές πανεπιστημιακής εκπαίδευσης διαθέτουν φυσικά και άλλες χώρες, όπου υπάρχει η δυνατότητα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών στους τομείς του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-commerce), των Τηλεπικοινωνιών (Telecommunications) και της Πληροφορικής Επικοινωνιών και Διοίκησης (Communications Informatics and Management).

Ο Ειδικός Ηλεκτρονικού Εμπορίου πρέπει να διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με τις νέες τεχνολογίες, καθώς επίσης και γνώσεις οικονομίας και διοίκησης. Επίσης, πρέπει να έχει μεγάλη ευχέρεια στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και να κατέχει τις ειδικές γλώσσες προγραμματισμού. Επιπλέον, η άσκηση του επαγγέλματος απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις στο σχεδιασμό πολύπλοκων διαδικτυακών εφαρμογών και συστημάτων και συνεχή ενημέρωση όσον αφορά τις καινοτομίες των προϊόντων.

Τέλος, πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά την αγγλική γλώσσα, ειδικά σε επίπεδο τεχνικής ορολογίας.

Απασχόληση

Ο Ειδικός Ηλεκτρονικού Εμπορίου μπορεί να εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα, όπως στον τομέα της διαφήμισης και των πωλήσεων, αλλά και στο δημόσιο τομέα, όπως στις προμήθειες του δημοσίου με λογιστικά και ψηφιακά αγαθά, καθώς και στην πληρωμή δασμών και φόρων.

Το εμπόριο ηλεκτρονικού υλικού (εικόνες, ήχος, κείμενο, βίντεο, λογισμικό, παιχνίδια) αποτελεί μια νέα μορφή εμπορίου, στην οποία ο κύκλος των εμπορικών συναλλαγών δεν κλείνει ποτέ, αφού όλες οι διαδικασίες που το αποτελούν, από την παραγωγή μέχρι τη χρήση, πραγματοποιούνται μέσα στο δίκτυο.

Για το λόγο αυτό το επάγγελμα του Ειδικού Ηλεκτρονικού Εμπορίου παρουσιάζει θετικές προοπτικές απασχόλησης στην αγορά εργασίας.

Πηγή: http://www.ekep.gr

Εμπιστευτείτε την εμπειρία της Plushost.gr για να αποκτήσετε ηλεκτρονικό κατάστημα. Δείτε τα χαρακτηριστικά της προσφοράς μας για την κατασκευή e shop.

Κλείσιμο 

Περιοχή πελατών