Μάρτιος 20 2013
Σχόλια: Comments Off

eCommerce Crash Course

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο eCommerce Crash Course (Τετάρτη 27 Μαρτίου) του ELTRUN απευθύνεται σε όλα τα στελέχη και ενδιαφερομένους που θέλουν να δημιουργήσουν έσοδα μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Επίσης σε επιχειρηματίες, στελέχη πωλήσεων και marketing ή οποιοδήποτε στέλεχος ή ιδιώτη θέλει να εμπλουτίσει τις γνώσεις του στη δημιουργία ευκαιριών πώλησης μέσω online marketing. Δεν υπάρχει προϋπόθεση προηγούμενης γνώσης ή σχετικής εμπειρίας.

Θεματικές Ενότητες Σεμιναρίου

8 ώρες ταχύρυθμης εκπαίδευσης σε θεωρία, πράξη και βέλτιστες πρακτικές eCommerce & Οnline Marketing από αυθεντίες του χώρου. Οι συμμετέχοντες σε αυτό το σεμινάριο θα εκπαιδευτούν στα παρακάτω αντικείμενα:

  • Web Analytics
  • Επιλογή eCommerce πλατφόρμας & συνεργάτη
  • Search Engine Optimization (SEO)
  • Pay-Per-Click (PPC)
  • Social Media Marketing
  • eCommerce Operations
  • Νομικά ζητήματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου
  • Affiliate Marketing
  • eMail Marketing

Πηγή: http://www.eltrun.gr

Κλείσιμο 

Περιοχή πελατών