Ιούνιος 5 2014
Σχόλια: Comments Off

Οι Online πωλήσεις στην Ευρώπη θα έχουν αυξηθεί σε € 233.9bn το 2018

ecommerce sales growth europe

Οι πωλήσεις του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ευρώπη αναμένεται να αυξηθούν με μέσω ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 12% για την περίοδο 2013 – 2018. Αυτό θα οδηγήσει την αγορά του λιανικού εμπορίου να κάνει συναλλαγές αξίας € 233 900 000 000 μέχρι το 2018. Αυτή η αύξηση προβλέπετε ότι θα γίνει επειδή θα αυξηθούν οι αγορές που θα γίνουν μέσα από smart phones και tablets.

H Forrester είναι η εταιρία η οποία διεξήγαγε και δημοσίευσε την έρευνα. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μεταξύ 17 ευρωπαϊκών χωρών για 22 κατηγορίες προϊόντων. Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις ο ρυθμός ανάπτυξης των πωλήσεων για το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ευρώπη θα συνεχίσει σε 2ψήφιο αριθμό ανάπτυξης μέχρι το 2018.

Ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου και για τη Νότια Ευρώπη

Οι αγορές της νότια Ευρώπης θα έχουν ταχύτερη ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου σε σχέση με τις αγορές την Βόρειας Ευρώπης δεδομένου ότι οι αγορές αυτές έχουν ήδη ωριμάσει. Βιομηχανίες ηλεκτρονικού εμπορίου από χώρες όπως η Ισπανία, η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Ιταλία εξακολουθούν να έχουν πολλές δυνατότητες ανάπτυξης, καθώς υπάρχουν εκατομμύρια πολιτών οι οποίοι δεν έχουν γίνει ακόμα online καταναλωτές. Οι πιο ώριμες ευρωπαϊκές αγορές της Βόρειας Ευρώπης είναι οι μεγαλύτερες αγορές ηλεκτρονικού εμπορίου συμφωνά με την Forrester.

Σύμφωνα με την έρευνα το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει η χώρα όπου το μερίδιο των online πωλήσεων στο συνολικό όγκο των λιανικών πωλήσεων είναι η υψηλότερη. Πέρυσι οι πωλήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου αντιπροσώπευαν το 12% του συνόλου των λιανικών πωλήσεων, ενώ το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί στο 15​​% μέχρι το 2018. Στη Γαλλία, το ποσοστό θα αυξηθεί από 6% σε 10%, ενώ στη Γερμανία το ποσοστό αυξάνεται από 7% έως 10% .

Κλείσιμο 

Περιοχή πελατών