Σεπτέμβριος 25 2013
Κατηγορία:
Uncategorized

Έρευνα της ΚτΠ για τις ψηφιακές τεχνολογίες στις επιχειρήσεις

Έρευνα του Παρατηρητηρίου για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚτΠ), καταδεικνύει ότι σχεδόν το σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων διαθέτει υπολογιστή και έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο, όμως, ο βαθμός αξιοποίησης των διαθέσιμων ψηφιακών εργαλείων και υπηρεσιών κινείται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει από την έρευνα, η οποία […]


Κλείσιμο 

Περιοχή πελατών